ஆறுதல் நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற உளவள சமூக ஆய்வு தொடர்பான கலந்துரையாடல்

ஆறுதல் நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற உளவள சமூக ஆய்வு தொடர்பான கலந்துரையாடல்

அன்பு உறவுகளுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

செயற்றிட்ட அறிமுக நிகழ்வு

”Together for Early Childhood in Sri Lanka” என்னும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் வடமாகாணத்தின் கீழ் வடமாகாணத்திற்கான அறிமுக நிகழ்வானது 16.03.2019 அன்று அரியாலையில் அமைந்துள்ள ஆறுதல்...

முல்லைத்தீவு, துணுக்காய் வலய தேவையுடைய பாடசாலை மாணவர்களுக்கான துவிச்சக்கரவண்டி வழங்கல் 16.03.2019

ஆறுதல் நிறுவனத்தின் ஊடாக MIOT  நிதி அனுசரணையுடன் தேவையை நோக்கிய பாடசாலை மாணவர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கப்பட்டன . முல்லைத்தீவு வலயப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான துவிச்சக்கர வண்டி...

பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி

ஆறுதல் நிறுவனமானது வடமாகாண சிறுவர் நன்னடத்தை திணைக்களம் மற்றும் UNICEF  நிறுவனத்துடன் இணைந்து பகற்பராமரிப்பு நிலையங்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கும் மகவேற்பு செய்ய தயாராக இருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பயிற்றுவிக்க...

Marketing Scenes of “Blossoms” Ariyalai

Marketing Scenes of “Blossoms” Ariyalai

As one of the aspects of education development activities, the marketing  scenes of the preschool children were  organized and conducted....

Discussion about Preschool Diploma course

Aaruthal organization, taking into consideration of the professional development of the preschool teachers, conducted the discussion based on the diploma...

Preparation of Training Material for Child Day Care Center runners and Adopting Parents Meeting

The Chief Executive Officer of Aaruthal Organization, Mr.Sundaram Divakalala had a meeting for preparation of Training Material for Day Care...

12 Years of Ceaseless Toil

View the Book  ’12 Years of Ceaseless Toil’

“Uyarappulam Siruvar Nadpuravu Poonka”

The evening classes that has been conducted by Aaruthal Organization under the project “Siruvar Nadpuravu Poonka”. One of the Financial Supporters,...