“ஒரு குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுதே கற்றல் நிகழும்”

“ஒரு குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுதே கற்றல் நிகழும்”

“ஒரு குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போது வளர்ச்சியடையும். அறிவியல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் வளர்ச்சி அடைவதற்கு குழந்தை நல்ல சந்தோசமான சூழ்நிலையில் வாழவேண்டும். அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வெரரு...

க.பொ.த. சாதாரண தர தேர்வுக்குத் தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கான துரித கற்றல்

க.பொ.த. சாதாரண தர தேர்வுக்குத் தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கான துரித கற்றல்

ஆறுதல் நிறுவனத்தின் துரித கற்றல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த மாதம் 21 ஆம் 22ஆம் திகதிகளில் கிளிநொச்சி வலயத்தில் உள்ள செஞ்சோலை விரிவுரை மண்டபத்தில் க.பொ.த....

யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான  சமூகத்தை ஆற்றுப்படுத்தும்    “ஆறுதல்”

யுத்தப் பாதிப்புக்குள்ளான சமூகத்தை ஆற்றுப்படுத்தும் “ஆறுதல்”

“மாற்றமுறும் உலகின் அறைகூவல்களுக்கு முகம் கொடுக்கவல்ல உள நலமும், உடல் நலமும் கொண்ட ஒரு சமூதாயம்” என்ற தூர நோக்கோடு செயலாற்றிவரும் ஆறுதல் நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகள் கடந்துபோன...