ஆறுதல் நிறுவனத்தின் ஒளிவிழா கொண்டாட்டம்

  ஆறுதல் நிறுவனத்தின் ஒளிவிழா கொண்டாட்டம் 20.12.2018 வியாழக்கிழமை அன்று காலை 10.00 மணியளவில் ஆறுதல் நிறுவனத்தின் பிரதான மண்டபத்திலே நடைபெற்றது. ஆறுதல் நிறுவனத்தின் பிரதம நிறைவேற்று...

ஆறுதல் நிறுவனத்தின் 11வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம்

ஆறுதல் நிறுவனத்தினுடைய பதினொராவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் திரு.ராஜன் நைல்ஸ் தலைமையில் கடந்த 15-12-2018 அன்று ஆறுதல் அலுவலகத்தின் பிரதான மண்டபத்தில் காலை 9.45 மணிக்கு ஆரம்பமாகி நடைபெற்றது....

The 11th  Annual General Meeting of Aaruthal

The 11th Annual General Meeting of Aaruthal

  The 11th  Annual general Meeting of Aaruthal chaired by Mr.Rajan Niles of Representing S.R. Associates  Auditors was held on...

Project Launched on 18.12.2018

It is indeed a fitting moment for Aaruthal on the 18th December, 2018 as it is officially joined as a...